ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 7 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
คืนถื่นเวียง(ลูกกาคืนรังครั้งที่ 7)
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 9 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียงจอมทอง
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 16 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียงเชียงแรง
ต.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 16 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียงน้ำเต้า
ชุมชนวัดลี อ.เมือง จ.พะเยา 9 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียงบัว
บ้านบัว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 16 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียงลอ
บ้านลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 23 มี.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
กีฬาเวียง
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 4.00 เปิดโครงการ