ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา 6 ส.ค. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 2.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 13 ส.ค. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 2.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 2.00 เปิดโครงการ