ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 1
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 19 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 2
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 22 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 3
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 2 ส.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ประกวดทูตวัฒนธรรม
อาคารสงวนเสริมศรี 26 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
เดินเข้ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา 17 ส.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 6.00 เปิดโครงการ