ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี
มหาวิทยาลัยพะเยา 17 ก.ค. 61
กองกลาง 4.00 เปิดโครงการ