ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 91 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ค่ายศิลป์ฯอาสา คนทำดี
โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 22 - 24 พ.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 20.00 เปิดโครงการ
ทำบุญวิทยาลัยการศึกษา
สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา 27 เม.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 3.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์
- 19 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 ม.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพรัพุทธชินราช ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ห้องประชุมเมืองพะเยา 4 พ.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
ทำบุญปีใหม่ สานสายสัมพันธ์บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเรือนเอื้องคำ 20 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 28 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
สักการะพระวิษณุกรรม (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ก.พ. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
บวงสรวงสักการะพระวิษณุกรรม
คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ก.พ. 61
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
หอประชุมพญางำเมือง 21 - 22 เม.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
สัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27 - 30 ก.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาพยาบาลศาสตร์
ห้อง CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 24 - 25 พ.ค. 61
คณะพยาบาลศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 2 เม.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 มี.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
ใต้ถุนตึกคณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1.00 เปิดโครงการ
ถวายเทียนส่องธรรม
วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา 23 ก.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
ห้อง PKY 4 10 - 15 ม.ค. 61
คณะนิติศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
กีฬาคณะเภสัชสาสตร์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 เม.ย. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 12 - 15 ม.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 32.00 เปิดโครงการ
ต้อนรับพี่บัณฑิต (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตรี์ 12 - 15 ม.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 15 ก.พ. 61
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
รับปริญญา ประปีการศึกษา 2559
ห้อง PKY 2-PKY 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 12 - 15 ม.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญา (เตรียมซุ้ม+นิสิตฝึกซ้อมการแสดง)
- 12 - 15 ม.ค. 61
วิทยาลัยการศึกษา 32.00 เปิดโครงการ
โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 - 15 ม.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
รดน้ำดำหัว ขอพรผู้อาวุโส คณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
สำนักงานวิทบาลัยการศึกษา 27 เม.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 3.00 เปิดโครงการ
วิศวกรรมอาสา (2561)
บ้านแสนสุข ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 23 - 25 มี.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20.00 เปิดโครงการ
ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 3 - 4 ก.พ. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร 26 - 30 มี.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 21 พ.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
คณะเทคโนดลยีสารสนาเทศและการสื่อสาร 26 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาพยาบาลศาสตร์
ห้อง UB 005 อาคารอุบาลี 28 พ.ค. 61
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ 16 - 17 ก.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
ฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์เเละรับน้องคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ 27 - 28 ก.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 10 - 13 ก.พ. 60
คณะแพทยศาสตร์ 32.00 เปิดโครงการ
ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนิสิตใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์
ณ ห้องเรียน PKY 2 2 ส.ค. 61
คณะทันตแพทยศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
สอนเสริมเพิ่มความรู้สำหรับนิสิตคณะเกษตรฯ
ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ค. - 8 ธ.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 16.00 เปิดโครงการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (2561)
ห้องประชุม ณ สวนอาหารบึงใหญ่ กรุงเทพมหานคร 8 - 10 มิ.ย. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ครั้ที่10
บ้านแม่แป้น และโรงเรียนแม่แป้นวิทยา อ.งาว จ.ลำปาง 23 - 25 ก.พ. 61
คณะนิติศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 - 18 ก.พ. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
สานสายใยสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
อาคารสงวนเสริมศรี (โดม) และ หอประชุมพญางำเมือง 10 - 11 ก.พ. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
รับรายงานตัวนิสิตใหม่ การปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง บ่มเพาะต้นกล้านักกฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ
PKY1 , PKY5 , CE07208 28 ก.ค. - 19 ส.ค. 60
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมนิสิต อาจารย์ ในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
อาคาร 99 อุบาลีคถุณูปมาจารย์ 3 - 4 มี.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
นิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 21 - 22 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16.00 เปิดโครงการ
รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7
ห้องภูกามยาว 1 27 เม.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประเพณีห่มผ้าพระธาตุจอมทอง
วัดพระธาตุจอมทอง 28 เม.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (นิสิตเตรียมงานครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (นิสิตเตรียมงานครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยพะเยา 23 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 16)
มหาวิทยาลัยพะเยา 27 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 15)
มหาวิทยาลัยพะเยา 26 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 14)
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 13)
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 12)
มหาวิทยาลัยพะเยา 23 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 11)
- 28 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 10)
มหาวิทยาลัยพะเยา 29 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 9)
มหาวิทยาลัยพะเยา 29 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 8)
มหาวิทยาลัยพะเยา 27 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 7)
มหาวิทยาลัยพะเยา 26 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 6)
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 3)
มหาวิทยาลัยพะเยา 21 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 4)
มหาวิทยาลัยพะเยา 22 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 5)
มหาวิทยาลัยพะเยา 23 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยพะเยา 20 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง (ซ้อมฟ้อนครั้งที่ 1)
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ฟิสิกส์อาสา ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านป่าคา ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 24 - 25 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์ลูกรพีศรีมพ.
คณะนิติศาสตร์และสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
คณะนิติศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
โครงการ 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ บริเวณบ้านหม้อแกงทอง ต.แม่กา อ .เมือง จ.พะเยา 22 พ.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ชมรมสภาหลังห้อง 2560
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 23 - 25 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2 - 4 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
นิสิตช่วยงานในรายวิชาของสาขาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2560
ห้อง SC2110 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 42.00 เปิดโครงการ
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- 15 ม.ค. 61
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
การจัดการธุรกิจสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 8 - 10 ม.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ชมรม Pol Sci Cafe 2560
โรงเรียนบ้านแบ่ง ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 23 - 25 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการนิสิตครูผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม 25 - 26 ก.พ. 61
วิทยาลัยการศึกษา 16.00 เปิดโครงการ
โครงการค่ายบริการวิชาการเคมี
โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 24 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ชมรมสิงห์เพลิง 2560
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 24 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ชมรมสานฝันปันน้ำใจ 2560
ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 24 - 25 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
pharmacy starting for innovative startup (รอบที่1)
คณะเภสัชศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
Global Thai-Music I
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เม.ย. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
Global Thai-Music II
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 เม.ย. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากา(ทัศนศึกษา)
จังหวัดเชียงใหม่ 4 - 6 พ.ค. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 22.00 เปิดโครงการ
โครงการนิทรรศการ เศษรฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง
ใต้ถุน อาคารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5 พ.ค. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัดพระธาตุจอมทอง 23 - 25 มี.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
สัมมนาผลงานนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560
อาคารเรียนรวม 20 พ.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมค่ายหมอยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 - 28 พ.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 27.00 เปิดโครงการ
สอนน้อง Anatomy
คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 - 25 ก.ค. 61
คณะทันตแพทยศาสตร์ 30.00 เปิดโครงการ