ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
Open UP
อาคารสงวนเสริมศรี 10 - 11 ก.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 16.00 เปิดโครงการ