ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต และสมาชิกสภานิสิตคณะ
Online www.dsa.up.ac.th/elections 6 มี.ค. 62
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 1.00 เปิดโครงการ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร มหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
UP Fresher Spirits Cheer 2018
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ