ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 6 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ไหว้ครูมหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารสงวนเสริมศรี 30 ส.ค. 61
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกกิจกรรม
อาคารสงวนเสริมศรี 2 ก.ย. 61
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
ประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ส.ค. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 4.00 เปิดโครงการ
ธรรมบรรยาย
อาคารสงวนเสริมศรี 9 ส.ค. 61
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารสงวนเสริมศรี 9 ส.ค. 61
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ
UP Ambassador
อาคารสงวนเสริมศรี 8 ก.ย. 61
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ