พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการ : พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องPKY2-3

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง