ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

โครงการ : เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองครั้งที่ 10
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองครั้งที่ 10

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารเรียนรวมหลังเดิม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง