ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

โครงการ : โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง