เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส

โครงการ : เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ตึกคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง