คริสตมาส

โครงการ : กิจกรรมคริสต์มาส
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมคริสเตียน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านนาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง