น้อมรำลึกวันพยาบาลแห่งชาติ

โครงการ : วันพยาบาลแห่งชาติ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง