วันมหิดล(พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน)

โครงการ : โครงการมหิดล
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

วัตถุประสงค์ :

แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. เรื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 2. ให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตร

เป้าหมายผลผลิต :

1. เรื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 2. ให้บริการเกี่ยวกับหลักสูตร

สถานที่จัดกิจกรรม :

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง