กิจกรรม สานสัมพันธ์สายเมเจอร์ และไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการ : กิจกรรม สานสัมพันธ์สายเมเจอร์ และไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

กิจกรรม สานสัมพันธ์สายเมเจอร์ และไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พี่น้องในสายเมเจอร์ ได้พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน 2. เพื่อให้นิสิตปีการศึกษา 2561 ได้ร่วมกันสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระพุทธภุชคารักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวม.พะเยานับถือและสักการะ 3. เพื่อสานต่อประเพณีอันดีงามที่นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้ทำกันรุ่นสู่รุ่น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรม สานสัมพันธ์สายเมเจอร์ และไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ใต้ถุนอาคาร ICT

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง