ประชุมเชียร์และรับน้องคณะ

โครงการ : โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ประชุมเชียรืคณะศิลปศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารพระอุปาลี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง